ស្រក​ទម្ងន់, ទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងលឿនមិនគួរឱ្យស្មានដល់?

អ្នកនឹងឃើញផលិតផលជាច្រើននៅលើទំព័រនេះដែលល្អសម្រាប់ការសម្រកទម្ងន់របស់អ្នក។ ផលិតផលខាងក្រោមអាចជួយឱ្យអ្នកស្រកទម្ងន់ហើយក្នុងករណីខ្លះវាអាចជាដំណោះស្រាយតែមួយគត់។ វាក៏សំខាន់ផងដែរដែលត្រូវដឹងថាផលិតផលណាដំណើរការហើយមិនដំណើរការ។

ខ្ញុំក៏ណែនាំឱ្យអានយោបល់នៅក្នុងការពិនិត្យផលិតផលសម្រកទម្ងន់និងមើលសំណួរដែលមនុស្សមានអំពីផលិតផល។ អ្នកខ្លះប្រើផលិតផលតាមលំដាប់លំដោយដែលពួកគេត្រូវបានគេទិញហើយជួនកាលនេះអាចនាំឱ្យផលិតផលមិនត្រឹមត្រូវត្រូវបានណែនាំ។ ខ្ញុំបានរកឃើញថាវិធីដ៏ល្អមួយដើម្បីប្រាប់ប្រសិនបើផលិតផលមួយដំណើរការសម្រាប់អ្នកគឺប្រៀបធៀបវាទៅនឹងផលិតផលផ្សេងទៀតដែលអ្នកបានប្រើពីមុន។ ខ្ញុំនឹងពិនិត្យមើលផលិតផលដែលខ្ញុំបានប្រើពីមុន។ ផលិតផលនេះត្រូវបានរកឃើញនៅលើវ៉ិបសាយរបស់ក្រុមហ៊ុន "ណូតត្រូពិច" ។ ខ្ញុំមិនស្គាល់ឈ្មោះពួកគេទេប៉ុន្តែពួកគេគឺជាក្រុមហ៊ុនដែលលក់ផលិតផលមួយចំនួននៅក្នុងការពិនិត្យមើលនេះ។ ផលិតផលនេះក៏ត្រូវបានដាក់លក់ក្រោមឈ្មោះយីហោ“ ណូតត្រូពិក” ។ ប្រសិនបើអ្នកចាប់អារម្មណ៍នឹងផលិតផលនេះទំនងជាអ្នកមិនមែនជាអ្នកប្រើប្រាស់មធ្យមទេ។ ខ្ញុំកំពុងស្វែងរកថ្នាំសម្រកទម្ងន់ដែលមានប្រសិទ្ធភាពនិងរហ័សសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងទម្ងន់។ មួយដែលមានលក្ខណៈធម្មជាតិមិនពុលនិងមិនធ្វើឱ្យខ្ញុំដាច់ខ្ពង់រាបនៃការសម្រកទម្ងន់របស់ខ្ញុំទេ។

ការពិនិត្យចុងក្រោយរបស់យើង

Keto Diet

Line Reilly

ប្រសិនបើយើងជឿជាក់លើរបាយការណ៍ជាច្រើនដែលកំពុងផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនោះមនុស្សជាច្រើននឹងទទួលបានជោគជ័យក្នុ...